Nhà mẫu 3D

Căn hộ 1+1 phòng ngủ

1+1 phòng ngủ

# Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
* Tổng diện tích 51.7 m2 54.6 m2
1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 32.1 m2 34.1 m2
2 Lô gia 1 4.8 m2 5.3 m2
3 Phòng ngủ 1 8.6 m2 9.5 m2
4 Phòng ngủ 2 3.1 m2 3.6 m2
5 Phòng vệ sinh 1 1.8 m2 2.1 m2
6 Diện tích tường 1.3 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ

Căn hộ 2 phòng ngủ

# Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
* Tổng diện tích 51.7 m2 54.6 m2
1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 32.1 m2 34.1 m2
2 Lô gia 1 4.8 m2 5.3 m2
3 Phòng ngủ 1 8.6 m2 9.5 m2
4 Phòng ngủ 2 3.1 m2 3.6 m2
5 Phòng vệ sinh 1 1.8 m2 2.1 m2
6 Diện tích tường 1.3 m2

Liên hệ với chúng tôi đế cảm nhận một dự án khác biệt

Res Tải brochure